Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:44:21

Poprawka 1

Za: 53 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0