Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Dnia 08-10-2021 godz. 16:31:36

Poprawka 9

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1