Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:39:42

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 49 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2