Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:44:50

Poprawka 2

Za: 52 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0