Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Dnia 08-10-2021 godz. 16:30:34

Poprawka 7

Za: 98 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1