Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:49:42

Poprawka 2

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1