Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:45:19

Poprawka 3

Za: 2 Przeciw: 97 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0