Narzędzia:

Drugie czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej

Dnia 08-10-2021 godz. 16:59:02

Poprawka 1

Za: 56 Przeciw: 34 Wstrzymało się: 8 Nie głosowało: 2