Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:18:09

Poprawka 18

Za: 7 Przeciw: 92 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0