Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:40:34

Poprawka 1

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0