Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:45:53

Poprawka 4, 5, 7, 9

Za: 54 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0