Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:41:04

Poprawka 2

Za: 99 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0