Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:25:12

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0