Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:50:13

Poprawka 3

Za: 52 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1