Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:12:48

Poprawka 2

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1