Narzędzia:

Drugie czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej

Dnia 08-10-2021 godz. 16:59:35

Poprawka 2

Za: 53 Przeciw: 35 Wstrzymało się: 11 Nie głosowało: 1