Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej

Dnia 08-10-2021 godz. 16:53:37

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2