Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dnia 08-10-2021 godz. 16:09:11

Poprawka 3

Za: 99 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0