Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dnia 08-10-2021 godz. 16:54:36

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 52 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1