Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:17:26

Poprawka 11

Za: 53 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2