Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:36:30

Poprawka 1

Za: 52 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0