Narzędzia:

Głosowania w dniu 18-12-2014 na 67. posiedzeniu Senatu

Za: 54 Przeciw: 29 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
10 09:44:19 za Ustawa o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 16:04:06 za

Wniosek formalny

12 21:32:34 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

13 21:33:06 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

14 21:33:44 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

15 21:34:05 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

16 21:35:49 za Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

17 21:36:17 za Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

18 21:36:36 za Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

19 21:37:05 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

20 21:37:33 za Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

21 21:38:13 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 7

22 21:38:44 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

23 21:39:10 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

24 21:39:31 za Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

25 21:39:51 za Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

26 21:40:15 za Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

27 21:40:38 za Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

28 21:41:09 za Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

29 21:42:11 za Ustawa o obligacjach

Poprawka 1

30 21:42:29 za Ustawa o obligacjach

Poprawka 2

31 21:42:45 za Ustawa o obligacjach

Poprawka 3

32 21:43:01 za Ustawa o obligacjach

Poprawka 4

33 21:43:21 za Ustawa o obligacjach

Poprawka 5

34 21:43:59 za Ustawa o obligacjach

Poprawka 6

35 21:44:20 za Ustawa o obligacjach

Poprawka 7

36 21:45:01 za Ustawa o obligacjach

Poprawka 8, 16

37 21:45:26 za Ustawa o obligacjach

Poprawka 9

38 21:45:43 za Ustawa o obligacjach

Poprawka 10

39 21:46:06 za Ustawa o obligacjach

Poprawka 11

40 21:46:31 za Ustawa o obligacjach

Poprawka 12

41 21:46:56 za Ustawa o obligacjach

Poprawka 13

42 21:47:28 za Ustawa o obligacjach

Poprawka 14

43 21:47:54 za Ustawa o obligacjach

Poprawka 15

44 21:48:22 za Ustawa o obligacjach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

45 21:50:41 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

46 21:51:11 za Ustawa o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 6

47 21:51:31 za Ustawa o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

48 21:51:47 za Ustawa o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

49 21:52:19 za Ustawa o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 5

50 21:52:40 za Ustawa o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

51 21:55:47 za Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 8-11, 13, 20, 21, 26, 30, 31, 38-41, 46-48, 50-53, 55

52 21:56:16 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

53 21:56:58 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

54 21:57:28 za Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

55 21:57:59 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 60

56 21:58:26 za Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

57 21:58:55 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

58 21:59:25 za Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

59 21:59:42 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

60 22:00:10 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

61 22:00:37 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

62 22:01:32 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

63 22:02:09 za Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

64 22:02:43 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

65 22:03:06 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

66 22:03:33 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23

67 22:03:55 za Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24

68 22:04:19 za Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25

69 22:04:48 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

70 22:05:13 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 28

71 22:05:30 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 29

72 22:06:03 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 32

73 22:06:35 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 33

74 22:07:06 za Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 34

75 22:07:45 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 36

76 22:08:17 za Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 37

77 22:08:48 za Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 42

78 22:09:05 za Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 43

79 22:09:29 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 44

80 22:10:00 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 45

81 22:10:39 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 49

82 22:11:10 za Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 54

83 22:11:37 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 56

84 22:12:11 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 57

85 22:12:40 za Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 58

86 22:13:06 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 59

87 22:13:34 za Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

88 22:14:40 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

89 22:15:54 za Ustawa o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

90 22:18:16 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Poprawka 1-3

91 22:18:43 za Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Poprawka 4

92 22:19:11 za Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką