Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 21:57:59

Poprawka 5, 60

Za: 29 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13