Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dnia 18-12-2014 godz. 22:19:11

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 59 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12