Narzędzia:

Ustawa o obligacjach

Dnia 18-12-2014 godz. 21:43:01

Poprawka 4

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13