Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 21:39:51

Poprawka 11

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 20