Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 22:10:00

Poprawka 45

Za: 28 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12