Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 21:51:47

Poprawka 3

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15