Narzędzia:

Ustawa o obligacjach

Dnia 18-12-2014 godz. 21:45:01

Poprawka 8, 16

Za: 84 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11