Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r.

Dnia 18-12-2014 godz. 22:14:40

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14