Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 22:00:37

Poprawka 16

Za: 29 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13