Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 21:39:10

Poprawka 9

Za: 28 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12