Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 22:13:34

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 59 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13