Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 22:04:19

Poprawka 25

Za: 83 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15