Narzędzia:

Ustawa o obligacjach

Dnia 18-12-2014 godz. 21:46:56

Poprawka 13

Za: 86 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11