Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 22:09:05

Poprawka 43

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13