Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 22:05:30

Poprawka 29

Za: 7 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 13