Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 21:41:09

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 59 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 61 53 53 0 0 8
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 31 28 0 28 0 3
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica 1 1 0 1 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0