Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 22:03:06

Poprawka 22

Za: 31 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13