Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 21:40:38

Poprawka 13

Za: 59 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 14