Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 21:34:05

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 61 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11