Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 22:04:48

Poprawka 27

Za: 30 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13