Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dnia 18-12-2014 godz. 22:18:16

Poprawka 1-3

Za: 29 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12