Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 21:38:13

Poprawka 6, 7

Za: 29 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11