Narzędzia:

Ustawa o obligacjach

Dnia 18-12-2014 godz. 21:44:20

Poprawka 7

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11