Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 21:58:26

Poprawka 6

Za: 84 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13