Narzędzia:

Ustawa o obligacjach

Dnia 18-12-2014 godz. 21:46:06

Poprawka 11

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12