Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 21:38:44

Poprawka 8

Za: 31 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12