Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 22:03:33

Poprawka 23

Za: 27 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16