Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 22:11:10

Poprawka 54

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12